Expliciet GWW-contracten
Contractmanagement, -beheer en -advisering 

DREMPELBEDRAGEN AANBESTEDEN 1-1-2020 / 31-12-2021

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten voor centrale overheid
  139.000,-
 • Leveringen en diensten voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  750.000,-
 • Prijsvragen voor centrale overheid
  139.000,-
 • Prijsvragen voor decentrale overheid
  214.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken
  5.350.000,-
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken
  214.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU

 • Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken
  5.350.000,-
 • Dienstenconcessies
  5.350.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten
  428.000,-
 • Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten
  1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

 • Werken
  5.350.000,-
 • Leveringen en diensten
  428.000,-