top of page

Rijkswaterstaat PPO - Onderhoud E&W en IA bruggen en sluizen van de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Min. I en W beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.  Het cluster Bediening en Besturing Vaarwegobjecten (onderdeel van RWS- Zuid Nederland) zorgt ervoor dat de netwerken beschikbaar zijn en blijven. Zij doen dit door aanleg- en onderhoudsprojecten te realiseren. Als cluster Bediening en Besturing Vaarwegobjecten verzorgen we het onderhoud van bediencentrales Maasbracht met daarbij de sluiscomplexen en bruggen van de Maas en in Tilburg de bediencentrale voor diversen objecten in de vaarwegen van Noord-Brabant en Limburg.

 

Het project Onderhoud E&W en IA bruggen en sluizen van de Noord-Brabantse en Midden-Limburgse kanalen omvat de instandhouding van en het monitoren en informeren over de toestand van de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en industriële automatisering van de objecten gelegen over, in en langs de Brabantse en Midden-Limburgse kanalen.

 

In de rol van adviseur contractmanagement is Expliciet GWW-contracten ingezet als adviseur contractmanagement. In de rol van adviseur contractmanagement zorg ik dat de contractmanager van adviezen wordt voorzien ten behoeve van correcte en tijdige realisering van de werkzaamheden. 

 

In de voorbereidingsfase zijn de adviezen gericht op onder meer, de verzorging van aanbesteding- en gunningsdocumenten, evenals de opstelling van het contractbeheersingsplan en de contractuele beoordeling van documenten i.r.t. de aanbesteding. 

 

In de uitvoeringsfase zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de project- en contractrisco’s, het opstellen van Prestatie Verklaringen en opstellen en afhandelen van Verzoeken tot Wijzigingen (VtW’s).

 

De standplaats voor deze opdracht is in Tilburg.