top of page

Rijkswaterstaat PPO - Voorbereiding Integraal Groot Onderhoud Oost-Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Min. I en W beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.  De regionale dienst Oost Nederland B-Wegen (onderdeel van RWS Oost Nederland) zorgt ervoor dat de netwerken beschikbaar zijn en blijven. Zij doen dit door aanleg- en onderhoudsprojecten te realiseren voor de districten Zuid, Oost en Noord. Het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost-Nederland beslaat zo’n 700 kilometer wegen en 400 kilometer water.

 

Het project Integraal Groot Onderhoud 2020-2022 omvat de instandhouding van de wegverhardingen en repareren van schades aan bruggen en viaducten van o.a. de rijkswegen A50, A12, A48 en A15, alsmede het repareren van betonschades aan bruggen en viaducten, herstellen en/of plaatsen van geleiderails.

 

In de rol van adviseur contractmanagement is Expliciet GWW-contracten ingezet voor de verzorging van aanbesteding- en gunningsdocumenten voor o.a. weginspecties en het uitvoeren asfaltonderzoeken. Daarnaast wordt met behulp van voor gedefinieerde wegvakken in samenwerking met de wegbeheerders van de verschillende districten, de scope bepaald. 

 

In de uitvoeringsfase van deze ingenieursdiensten zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de project- en contractrisco’s, het opstellen van Prestatie Verklaringen en opstellen en afhandelen van Verzoeken tot Wijzigingen (VtW’s).

De standplaats voor deze opdracht was Arnhem