top of page

Rijkswaterstaat PPO - Schakelen verlichting op afstand - Nederland

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het Min. I en W beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving.

 

Rijkswaterstaat heeft de opdracht om te besparen op het beheer en onderhoud van de snelwegen en de rijkswegen. Om dit te behalen heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten tot een pakket aan maatregelen. Enerzijds is de insteek om efficiënter te werken met onder andere grotere en langlopende contracten en anderzijds om te versoberen door onderscheid te maken in het beheer- en onderhoudsniveau op basis van de intensiteit van gebruik. 

Eén van de zichtbare maatregelen betreft het uitzetten van de verlichting in de avond en nacht. In het donker gaat de verlichting alleen aan op de drukste momenten. Waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals in tunnels of bij scherpe bochten, blijft het licht aan. 

Vanaf 3 juni 2013 heeft Rijkswaterstaat stapsgewijs de verlichting op een aantal rijkswegen uit, tussen 23.00 uur en 05.00 uur op delen van een aantal drukkere wegen. Minder verlichting betekent bovendien een lager energieverbruik en op sommige plekken minder lichtvervuiling voor de omgeving. Delen van het hoofdwegennet zijn ook nu al onverlicht, daar verandert er niets. 

De uitgeschakelde verlichting dient, voor calamiteiten en geplande werkzaamheden, bedienbaar te maken, om daarmee de kosten te beperken voor de maatregel die de Minister heeft genomen in het kader Programma Versobering en Efficiency. Hierbij wordt gedoeld op de kosten van het weer handmatig inschakelen van uitgeschakelde verlichting bij calamiteiten en werkzaamheden. 

In de rol van adviseur contractmanagement is Expliciet GWW-contracten ingezet voor de verzorging van aanbesteding- en gunningsdocumenten. 

 

In de uitvoeringsfase van deze werkzaamheden zijn de adviezen gericht op onder meer de beheersing van de contracten, de project- en contractrisco’s, het opstellen van Prestatie 

Verklaringen en opstellen en afhandelen van Verzoeken tot Wijzigingen (VtW’s).