top of page

Gemeente 's-Hertogenbosch - Adviseur/ bestekschrijver raamovereenkomsten Openbare Verlichting

Het college van B&W van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de opdracht gegeven om te investeren in duurzame verlichting en het onderhoud van de openbare verlichting te wijzigen zodat er sneller op storingen gereageerd wordt.

 

Expliciet GWW-contracten heeft samen met beheerders van de openbare verlichting geïnventariseerd waar de knelpunten in het huidige onderhoud zitten en waar verbeteringen van toepassing kunnen zijn. De gehele gemeente is verdeeld in vier onderhoudsgebieden. Er zijn voor vier deelgebieden nieuwe raamovereenkomsten gemaakt waarbij EMVI een belangrijk onderdeel is geweest bij de aanbesteding. Een belangrijke verbetering was o.a. de bonus/malusregeling op respons- en hersteltijd bij storingen. 

 

De meerjarige raamoverkomsten van de vier deelgebieden zijn allemaal opgesteld conform de RAW-systematiek en inmiddels succesvol gegund.