WORKSHOPS

Voor alle workshops geldt dat er vooraf met de opdrachtgever een intake gesprek plaats gaat vinden. Tijdens het intake gesprek zal gekeken worden wat de behoefte is en of er een klik is tussen mij en de potentiële opdrachtgever. Na het intake gesprek volgt er al of niet een vrijblijvende offerte. 

De workshop wordt gemaakt naar de behoefte die er is bij de opdrachtgever en de medewerkers. Eveneens zal gekeken worden naar het aantal deelnemers en welke medewerkers er baat bij hebben om aanwezig te zijn.

De workshops worden allemaal door Michel Nas gegeven en niet door derden. 

Indien de opdracht verleend is, wordt met betreffende medewerkers een korte intake gehouden om de juiste behoefte bij de medewerkers te bepalen. Op basis van deze intake gesprekken zal de verdere inhoud van de workshop worden bepaald. Hierdoor wordt ingespeeld op actualiteit en de behoefte van de medewerkers waarbij het meest effectief resultaat zal worden bereikt van de in te zetten tijd van de medewerkers.

Na afloop van de workshop zal een korte terugblik en evaluatie formulier worden uitgereikt aan de deelnemers.

Expliciet GWW-contracten heeft nu de volgende workshops:​

Zo krijg ik een beter

RAW-contract

De bestekschrijver is verantwoordelijk voor een goed bestek incl. de benodigde bijlagen. Hiervoor dient de bestekschrijver inzicht en kennis te hebben van de RAW-systematiek. Minimale vereisten is het volgen van de CROW workshop.

Met de workshop "Zo krijg ik een beter RAW-contract" geeft Expliciet GWW-contracten de bestekschrijver een boost om zijn kennis op te frissen. Leren van zijn eigen fouten, leren van elkaar, de do's en don'ts van het werken met de RAW-Systematiek en verminderen van vragen tijdens de aanbestedingsfase. 

Naast de RAW-systematiek komen tevens aan de orde de verschillende soorten contracten, hoe verloopt de aanbestedingsfase, hoe ga ik om met vragen tijdens de aanbestedingsfase en hoe kan ik deze het beste beantwoorden. Wat is een inkoopplan en wat kan ik daarmee? 

Deze training wordt extern gehouden, maar indien er uit één organisatie minimaal 6 personen deel nemen kan de training intern worden gehouden. Ik maak gebruik van een actueel bestek (bij voorkeur in een bestek in de aanbestedingsfase). We bespreken alle delen van het bestek en nemen dit stap voor stap door. Ook kijken we naar de bijlagen en bespreken we verbeterpunten voor het beantwoorden van vragen.

De training duurt van 09:30 uur tot ca. 16:00 uur. De training is geschikt voor contractvoorbereiders, projectleiders en toezichthouders. 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. 

 

Gerealiseerde projecten;

 • Gemeente Nieuwegein;

 • Gemeente Utrechtse heuvelrug;

 • Gemeente Beuningen;

 • Gemeente 's-Hertogenbosch;

 • gemeente Nijmegen;

 

Basisbestek RAW

Het basisbestek (ook wel moederbestek genoemd) vormt voor bij vele opdrachtgevers de basis van een nieuw RAW-bestek. In het basisbestek staan vaak de algemene gegevens al ingevuld, de indeling van de verschillende hoofdstukken in deel 2.2 is bepaald en in deel 3 de wijzigingen en aanvullingen op de Standaard RAW Bepalingen.

Maar hoe is het eigenlijk gesteld met uw basisbestek RAW? Vragen die u uzelf kunt stellen zijn :

 • Voldoet het aan de huidige RAW-Systematiek (2015)

 • Is het nog actueel ?

 • Zijn er nieuwe of gewijzigde bepalingen gekomen?

 • Is het beleid van de interne opdrachtgever aangepast?

 • Is het gebruik van de voorgeschreven materialen nog wel actueel?

 • Staan de juiste adres gegevens, bijvoorbeeld voor het indienen van een vergunning, nog wel actueel?

 • Gebruiken uw medewerkers het basisbestek nog wel?

 • Wie is er intern verantwoordelijk voor dit basisbestek? 

 

Vragen die vaak beantwoordt worden met; "Ohh, dat zou ik niet weten." of "Tja, volgens mij werken we nog met de vorige RAW-systematiek"

 

Als deze vragen onbeantwoord blijven wordt het de hoogste tijd om naar het basisbestek te kijken. Maar wie heeft er nog tijd over? En hoe gaan we dit doen? 

Met Expliciet GWWcontracten heeft u de juiste expertise in handen om een upgrade te geven aan uw basisbestek. Door middel van een korte inventarisatie bij de medewerkers kijk ik wat de wensen zijn; wie gebruikt het basisbestek?, hoe wordt het gebruikt?, is de indeling nog actueel?, zijn er nieuwe resultaatsverplichtingen in de catalogus beschikbaar?, welke wensen hebben de gebruikers van het basisbestek?. Stuk voor stuk belangrijke vragen, want er wordt met het basisbestek gewerkt als de gebruiker het nuttig vindt, en het bestand actueel is.

 

Binnen enkele weken kunt u een nieuw basisbestek in handen hebben dat voldoet aan de eisen van de gebruikers, uw bestekschrijvers!

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. 

 

Gerealiseerde projecten :

 • gemeente Beuningen;

 • gemeente Breda;

 • gemeente 's-Hertogenbosch;

 • gemeente Nieuwegein;

 • gemeente Alphen a/d Rijn;

 

Contractvorm keuze

Als opdrachtgever heeft u, vooraf aan het realiseren van uw project, keuze uit vele contractvormen. In de veranderende markt van inkoop, wordt het aanbod in contractvormen steeds groter. Het verschil in de contractvormen zit met name in de verdeling van taken, verantwoordelijkheden, risico's en financiering.

Om te komen tot een onderbouwde en gemotiveerde keuze moet u als opdrachtgever goed nadenken en uw zelf afvragen:

 • Wat is het doel en de scope van het project?

 • Welke samenwerking wil ik aangaan?

 • Hoe is de kennis binnen mijn organisatie?

 • Welke risico's loop ik of kan ik overlaten aan een potentiele opdrachtnemer?

 • Hoe beheers ik mijn contract gedurende de realisatiefase?

 

Vele vragen waarmee ik u kan helpen met de beantwoording. De beantwoording van deze vragen doe ik samen met het projectteam en/of kernteam van het project.

Zo vorm ik samen met u de schakel tussen een verantwoordde en gemotiveerde contractvorm keuze. Niet de beste 

contractvorm, maar wel de meest geschikte contractvorm voor uw specifieke GWW project.

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.