top of page
UP

WORKSHOPS

Voor alle workshops geldt dat er vooraf met de opdrachtgever een intake gesprek plaats gaat vinden. Tijdens het intake gesprek zal gekeken worden wat de behoefte is en of er een klik is tussen mij en de potentiële opdrachtgever. Na het intake gesprek volgt er al of niet een vrijblijvende offerte. 

De workshop wordt gemaakt naar de behoefte die er is bij de opdrachtgever en de medewerkers. Eveneens zal gekeken worden naar het aantal deelnemers en welke medewerkers er baat bij hebben om aanwezig te zijn.

De workshops worden allemaal door Michel Nas gegeven en niet door derden. 

Indien de opdracht verleend is, wordt met betreffende medewerkers een korte intake gehouden om de juiste behoefte bij de medewerkers te bepalen. Op basis van deze intake gesprekken zal de verdere inhoud van de workshop worden bepaald. Hierdoor wordt ingespeeld op actualiteit en de behoefte van de medewerkers waarbij het meest effectief resultaat zal worden bereikt van de in te zetten tijd van de medewerkers.

Na afloop van de workshop zal een korte terugblik en evaluatie formulier worden uitgereikt aan de deelnemers.

Expliciet GWW-contracten heeft nu de volgende workshops:​

Zo krijg ik een beter

RAW-contract

De bestekschrijver is verantwoordelijk voor een goed bestek incl. de benodigde bijlagen. Hiervoor dient de bestekschrijver inzicht en kennis te hebben van de RAW-systematiek. Minimale vereisten is het volgen van de CROW workshop.

Met de workshop "Zo krijg ik een beter RAW-contract" geeft Expliciet GWW-contracten de bestekschrijver een boost om zijn kennis op te frissen. Leren van zijn eigen fouten, leren van elkaar, de do's en don'ts van het werken met de RAW-Systematiek en verminderen van vragen tijdens de aanbestedingsfase. 

Naast de RAW-systematiek komen tevens aan de orde de verschillende soorten contracten, hoe verloopt de aanbestedingsfase, hoe ga ik om met vragen tijdens de aanbestedingsfase en hoe kan ik deze het beste beantwoorden. Wat is een inkoopplan en wat kan ik daarmee? 

Deze training wordt extern gehouden, maar indien er uit één organisatie minimaal 6 personen deel nemen kan de training intern worden gehouden. Ik maak gebruik van een actueel bestek (bij voorkeur in een bestek in de aanbestedingsfase). We bespreken alle delen van het bestek en nemen dit stap voor stap door. Ook kijken we naar de bijlagen en bespreken we verbeterpunten voor het beantwoorden van vragen.

De training duurt van 09:30 uur tot ca. 16:00 uur. De training is geschikt voor contractvoorbereiders, projectleiders en toezichthouders. 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. 

 

Gerealiseerde projecten;

  • Gemeente Nieuwegein;

  • Gemeente Utrechtse heuvelrug;

  • Gemeente Beuningen;

  • Gemeente 's-Hertogenbosch;

  • gemeente Nijmegen;